September 26th, 2016

В сказке лож, да в ней намёк....

Чешский генерал расказал анекдот...

Po internetu koluje takovýto vtip: „Obama a jeho generálové vedou v Pentagonu diskuzi a nemůžou se shodnout, jaká je nejvhodnější doba pro přepadení Ruska. Nakonec se rozhodnou zeptat Francouzů: Kdy je nejlepší přepadnout Rusko? Francouzi odpovídají: Nevíme, ale rozhodně ne v zimě, to špatně dopadne. Bude tedy asi lepší zeptat se Němců: Kdy je nejlepší přepadnout Rusko? Němci odpovídají: Nevíme, ale rozhodně by to nemělo být v létě. To už jsme zkusili... Co s tím? Někdo navrhuje zeptat se Číny, ta je progresivní a vždy přijde s nějakým novým nápadem. Zeptají se tedy Číňanů, kdy je nejlepší přepadnout Rusko? Číňané odpoví: Hned teď! Rusko začalo stavět ‚Sílu Sibiře‘, ‚Turecký potok‘, kosmodrom ‚Vostočný‘, most na Krym, v nejbližší době chtějí modernizovat Bajkalsko-amurskou magistrálu, staví nové sportovní komplexy pro mistrovství světa ve fotbale a v atletice, plánují těžbu v Arktidě... Zrovna teď by se jim hodilo hodně zajatců!“

"По интернету ходит такой анекдот. Обама и его генералы спорят в Пентагоне и не могут договориться, когда лучше всего напасть на Россию. Наконец, они спрашивают у французов. Французы отвечают: "Мы не знаем, но точно не зимой. Дело плохо кончится". Тогда решили спросить у немцев. Немцы ответили: "Мы не знаем, но точно не летом. Мы уже пробовали". Что делать? Кто-то предлагает спросить у Китая, ведь он прогрессивный и всегда предлагает новые идеи. Спросили у китайцев: когда лучше всего напасть на Россию? Китайцы отвечают: "Прямо сейчас! Россия начала строить "Силу Сибири", "Турецкий поток", космодром "Восточный", мост в Крым, а в ближайшее время русские хотят модернизировать Байкало-Амурскую магистраль, возводят новые спортивные комплексы для чемпионата мира по футболу и атлетике, планируют добычу в Арктике... В общем, сейчас им очень нужно как можно больше пленных!"
Buy for 10 tokens
***
...